Help with Search courses

Онлайн курс по източноцърковно (византийско) пеене

 • Курсът се провежда изцяло онлайн през платформата Zoom и позволява участието на курсисти от различни населени места.
 • Необходим е компютър с интернет връзка и работещо аудио оборудване (микрофон и слушалки за Skype или подобни).
 • Кандидатстване: чрез интервю с преподавателя Никола Антонов (заявки на email nikola.antonov@gmail.com).
 • Необходимо е някакъв опит с невмите, основни знания за гласовете на византийското осмогласие по Хрисантовата система, минимум обща представа от най-често използвания репертоар, застъпен в псалтикийните книги на М. Поптодоров (най-вече "Кратък възкресник", "Обширен възкресник", "Псалтикийна утрена" и "Псалтикийна литургия").
 • Курсистите, които се почувстват достатъчно подготвени в края на курса, могат да се явят на изпит за псалт (πτυχίο ιεροψάλτου, πτυχίο Βυζαντινής μουσικής) и да получат официално признат от Гръцката държава сертификат/диплома.
 • Курсът не е безплатен. Всеки курсист заплаща такса от 40 лв. на месец. Изпитът за гръцка диплома се заплаща допълнително.
 • Всеки месец се провеждат минимум 8 занимания (по 2 занимания на седмица).
 • Курсът е с продължителност 7 месеца, започва на 15 декември 2019 и завършва на 15 юни 2019.
 • Изпитът за гръцки сертификат/диплома е през юни 2019.

Преподавател

 • Никола Антонов - възпитаник на Софийската духовна семинария “Св. Йоан Рилски” (1996 г.), дългогодишен хорист и солист в професионални състави за полифонична и едногласна църковна музика (Катедрален храм “Св. Неделя”; Софийски свещенически хор; Ансамбъл “Св. Йоан Кукузел Ангелогласния”; гръцки хор “Δομέστικοι” - гр. Драма и др.). Дипломиран преподавател по източноцърковно пение (византийска музика) в класа на г-н Григорий Папаемануил към Общинската консерватория на гр. Кавала - Гърция (2019 г.). Практикувал църковно пеене при г-н Григорий Дараваноглу (Велик майстор на Вселенската патриаршия) и г-н Фотис Янакакис (Велик протопсалт на Константинополската архиепископия).

С подкрепата и участието на:

 • Григорий Дараваноглу - Роден в Цариград (Истанбул). Прави първите си стъпки в Цариградската патриаршия с учители Василий Николаидис и Елевтерий Георгиадис. Носител на офикията Велик майстор на Вселенската патриаршия (Άρχων Μαΐστορ της Μ.τ.Χ.Ε.), един от най-изтъкнатите и авторитетни живи носители на Цариградската църковно-певческа традиция, протопсалт и хормайстор в областта на източноцърковното пеене с международна известност. Днес преподава в школата на музикоучителя Георги Цацаронис в Атина.