От 30 ноември 2019 няма да се приемат нови курсисти.

Онлайн курс по източноцърковно (византийско) пеене

  • Курсът се провежда изцяло онлайн през платформата Zoom и позволява участието на курсисти от различни населени места. Необходим е компютър с интернет връзка и работещо аудио оборудване (микрофон и слушалки за Skype или подобни).
  • Кандидатстване: чрез интервю с преподавателя Никола Антонов (заявки на email nikola.antonov@gmail.com).
  • Необходимо е познаване на невмите, основни знания за гласовете на византийското осмогласие по Хрисантовата система, минимум обща представа от най-често използвания репертоар, застъпен в псалтикийните книги на М. Поптодоров (най-вече "Кратък възкресник", "Обширен възкресник", "Псалтикийна утрена" и "Псалтикийна литургия").
  • Курсистите, които се почувстват достатъчно подготвени в края на курса, могат да се явят на изпит за псалт (πτυχίο ιεροψάλτου, πτυχίο Βυζαντινής μουσικής) и да получат официално признат от Гръцката държава сертификат.
  • Курсът не е безплатен. Всеки курсист заплаща такса от 40 лв. на месец. Изпитът за гръцка диплома се заплаща допълнително.

    Новини от сайта