С подкрепата на храм "Рождество Христово", гр. София 

 • Работилница по източно пеене, храм "Рождество Христово", кв. Младост 3, гр. София. 
 • Групи за начинаещи и напреднали
 • Понеделник и четвъртък
 • Час на заниманията: 18:45
 • Преподавател: Никола Антонов (http://trisagion.dveri.bg)
 • За записване: byzworkshop@gmail.com
 • За дарения:
  • Можете да използвате страницата на Никола Антонов в Patreon или PayPal (бутона горе вдясно)
 • Благодарности:
  • Благодарим на прот. Серафим Янев от Кремиковския манастир "Св. Георги - Победоносец", който ни подкрепи със средства за закупуване на собствен проектор на школата.

  Налични курсове

  • Работилница по източноцърковно пеене, храм "Рождество Христово", кв. Младост 3, гр. София.
  • Всеки четвъртък.
  • Начало на заниманията: от 28 септември 2017.
  • Час на заниманията: 18:45.
  • Водещ: Никола Антонов
  • За записване: byzworkshop@gmail.com
  • Курсът е предназначен за курсисти, които вече могат да четат невми и искат да бъдат полезни на църковната певница по време на неделното богослужение.
  • В теоретичен аспект курсът разглежда теорията на осмогласието по-дълбоко.
  • Обръща се внимание на някои стилистични и интерпретаторски особености при изпълнението на източноцърковните песнопения.
  • Разглеждат се въпроси за исона.

  • Основната цел на курса е да даде нови знания и да затвърди умения по автентична църковна интерпретация, като запознае курсистите с избрани образци от основния репертоар, използван в неделното (възкресно) богослужение.

  • След завършването на курса курсистите трябва да могат:

   • Да подредят стандартна възкресна служба (вечерня, утреня и литургия); 
   • Да познават съдържанието на Обширен псалтикиен възкресник от Манасий Поптодоров и да пеят от него избрани образци;
   • Да са в състояние да изпеят избрани песнопения от Псалтикийна литургия на същия автор.

  • Курсистите държат тестове за получаване на сертификат за успешно завършен курс.

  • Работилница по източноцърковно пеене, храм "Рождество Христово", кв. Младост 3, гр. София.
  • Всеки понеделник.
  • Начало на заниманията: от 19 септември 2017.
  • Час на заниманията: 18:45.
  • Водещ: Никола Антонов
  • За записване: byzworkshop@gmail.com
  • Курсът е предназначен за начинаещи в невмената нотация.
  • Курсистите се запознават с количествените, качествените знаци и знаците за време.
  • В курса се застъпва основно запознаване с историята и теорията на осмогласието, запознаване с автентичните интервали на византийските скали и затвърждаване на знанията чрез овладяване на репертоара основно по Кратък псалтикиен възкресник.
  • Курсистите държат тестове за получаване на сертификат за успешно завършен курс.